Vilkår

 • Medisinske referansekort selges til personlig bruk og erstatter ikke utdanning og klinisk erfaring. 
 • All informasjon på de medisinske referansekortene brukes på eget ansvar og erstatter ikke tilstrekkelig opplæring. 
 • Vi tar ikke ansvar for fremtidige endringer i verdier, prosedyrer, doseringer eller retningslinjer.
 • Foreslåtte medisindoseringer på de medisinske referansekortene er bare et forslag. Alle doseringer skal vurderes individuelt i den enkelte situasjon.
 • Informasjonen på de medisinske referansekortene bør kontrolleres mot lokale rutiner, prosedyrer, referanseverdier og forskrifter før bruk. 
 • Som ved alle referanseverk, lærebøker og oppslagsverk så kan mindre feil forekomme. Vi understreker derfor at du ved bruk av disse selv er ansvarlig for bruken av informasjonen på kortet. 
 • De medisinske referansekortene er ment som et hjelpemiddel i en travel hverdag, men erstatter ikke en individuell faglig vurdering av den enkelte pasient. 
 • Alle produktene på siden er beskyttet av © og åndsverkloven. Ved å kjøpe produktene samtykker du til å ikke kopiere eller på annen måten distribuere de.
 • Lean Mean Nursing Machine-logoen er et beskyttet og registrert varemerke ®.
 • Cingulum-logoen er et beskyttet og registrert varemerke ®.
 • Det er 14 dagers angrerett på alle kjøp, dersom produktene returneres ubrukt og i god stand.

© [Cingulum AS] 2020

®Cingulum

®Lean Mean Nursing Machine

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller direkte og skriftlig avtalt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Skulle du finne feil, mangler eller har input til innhold på noen av produktene så ber vi deg om å melde dette til anders@leanmeannursingmachine.com. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til konstruktive forbedringer av produktene.